Re: Bà con gặp nhau ở Houston ngày mấy ?


Posted by tn ..73..91.53 on Jan 09, 2019 at 15:08:55:

In Reply to: Re: Bà con gặp nhau ở Houston ngày mấy ? posted by :{ ) on Jan 09, 2019 at 12:27:38:


bác ỏ Houston có lâu hông ???? có muốn nghe giọng wẻng nôm quê mùa? hay là sợ gặp roi cải hông lại con nhỏ nớ :):):):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]